Νέα

Προσευχή για τις εξετάσεις μας.

2012-04-27 19:56
Προσευχή για τις εξετάσεις μας Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, η Σοφία του Aνάρχου Πατρός, η πηγή και ο χορηγός της γνώσεως, ο Πάνσοφος Δημιουργός του σύμπαντος και του ανθρώπου, Εσύ που έδωσες σοφία στους αγράμματους αλιείς και τους ανέδειξες μαθητές Σου και...

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

2012-04-25 11:28
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΟΛΥΜΠΟΥ https://ieramitropoliolympoy.com/   ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ https://arxonmixail.googlepages.com/   Ορθόδοξη Δικτυακή Ενημέρωση Ελλάδας https://www.askitikon.eu/   ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ...

Εκκίνηση ιστοσελίδας

2012-04-25 11:27
Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα.  

ΠΑΤΕΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ (Τῶν Μυροφόρων) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.

2012-04-27 18:58
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ Τῶν Μυροφόρων Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον Κεφ. ιε’, 43-47 καί ιστ’, 1-8       Τ   όν καιρό ἐκεῖνο, ὁ Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία, βουλευτής πλούσιος, πού καί αὐτός προσδοκοῦ-σε τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τόλμησε καί πῆγε στόν Πιλᾶτο...

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ)ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.

2012-04-27 18:53
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Ἰσχύς μου καί ὕμνησίς μου ὁ Κύριος. Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.   Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τό Ἀνάγνωσμα. Κεφ. ΣΤ’ 1-7   Ἐκεῖνες τίς μέρες, καθώς μεγάλωνε ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν, ἄρχισαν νά παραπονιοῦνται οἱ ἑλληνόφωνοι πιστοί ἐναντίον τῶν...

Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων

2012-04-27 18:42
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Ομιλία εις την Κυριακήν των Μυροφόρων (Όπου και αναφέρεται ότι πρώτη ή Θεοτόκος είδε τον Κύριο μετά την εκ νεκρών ανάστασί του) Η ανάστασις του Κυρίου είναι ανανέωσης της ανθρωπινής φύσεως. Και για τον πρώτο Αδάμ,...